Sportovní a soutěžní klub TŠ StormDance

 

 

 

Chcete tancovat víc než jednou týdně? Účastnit se víkendových soustředění, letních táborů a možná i soutěží? Přidejte se do sportovního tanečního klubu TŠ StormDance.

Přivítáme jednotlivce, páry i synchro dvojice. Zkrátka všechny, kdo se chtějí zdokonalit v technice a provedení latinsko-amerických a standardních tanců.

 

Soutěžní klub TŠ StormDance vede vicemistr taneční ligy v LAT 2016 Marek Poláček s partnerkou Elenou Novákovou.

 

Soutěžní páry skládáme podle věkově odpovídajících kategorií: Děti I – do 9let, Děti II – 10 až 11 let, Junior I – 12 až 13 let, Junior II – 14 až 15 let, Mládež – 16 až 18 let, Dospělí – od 18 let a Senioři – od 30 let.

 

Členové soutěžního sportovního klubu tančí několikrát týdně a účastní se soustředění s bohatým pohybovým i volnočasovým programem.

Těšíme se na vás.

Sportovní klub otevíráme od října 2019. V rámci kurzovného jsou 2-3 dny vedených lekcí. Tréninky budou možné každý všední den. Pro účast v SK je nutné projít konkurzem! Rovněž lze na doporučení vašeho lektora

Uchazeči, kteří nejsou žáky TŠ mohou do SK vstoupit jako začátečníci po konzultaci s vedením TŠ.

  SK100 -  LAT

pro uchazeče:                             začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí

den a čas kurzu:                         pondělí 17.30 - 19:00, středa 17:00 - 18:30, pátek 17:00-18:00 

cena:                                           4 800 Kč/pololetí, 9 400 Kč/celý školní rok